Понеделник – Петък : 8:00 AM до 19:00 PM

Steko
 • ул. Черковна 84, ет.2
 • София, България, ПК 1505
 • +359896783173
 • +359898484927

STEKO® информация

Якостни характеристики

STEKO® елементите имат отлична якост.Тяхната товароносимост е следствие на изчисления, разработки и тествания. Съчетания профил е разработен така, че да поема и разпределя равномерно натоварванията. Тестванията на системата са направени в тестовата лаборатория на ЕТН (Швейцарски Технически Университет).

В Германия системата STEKO® е обобрена и притежава сертификационен номер Z-9.1-464.

Steko Technical Information

q ≤ 128 kN/m

Steko Technical Information

F ≤ 89.6 kN/m

Звукоизолационни характеристики

За никой не е тайна, че дървото е по-добър звукоизолатор от бетона и керамичните тухли. Система STEKO® ще позволи изграждането на спокоен дом, въпреки околния шум. Дървесината е отличен звукопоглъщащ материал, което прави конструкцията на STEKO® перфектна за всяко място, където е важно шумоизолирането. Отличните акустични характеристики и звукоизолация на STEKO® се дължат на кухината в корпуса на модула. Този дизайн ви дава свободата лесно да изберете желаното ниво на намаляване на звука. Ако е необходимо високо ниво на намаляване на звука, тогава кухините на вътрешните стени на STEKO® могат да бъдат запълнени с едър пясък. С този прост и много евтин метод звукът ще бъде намален драстично.

Топлоизолационни характеристики

Коефициентът на топлопреминаване U W / m²K измерва колко добре един строителен елемент, като стена, прозорец или таван, задържа топлината в сградата. Добре изолираните строителни конструкции имат нисък коефициент, докато лошо изолираните сгради имат висок, което означава, че колкото по-ниска е U-стойността, толкова по-добре!

Когато STEKO® се използва с прост целулозен изолационен материал в междината на елемента с обща дебелина 160 mm, той има U= 0,42 W / m²K.

С елементите на STEKO®, комбинирани с допълнителна изолация може да се постигне U< 0,2 W / m²K, което е изискване за пасивните къщи.

Примерна изолация на конструкцията с елементи STEKO®

Steko

От ляво на дясно:

 • Обшивка от гипсокартон с деб. 15 мм
 • Модулен елемент STEKO
 • Изолационен пласт от целулоза в междините на елемента STEKO
 • Пародифузно фолио
 • Топлоизолационен пласт с дебелина d, панел от вата - 60 кг/м3
 • Междинен въздушен пласт за вентилиране 30 мм
 • Външен финиш
Steko Technical Information