Понеделник – Петък : 8:00 AM до 19:00 PM

Steko
  • ул. Черковна 84, ет.2
  • София, България, ПК 1505
  • +359896783173
  • +359898484927

Защо дърво

Защо дърво
Работим с естествена дървесина

Здравина/Якост/Издръжливост

Освен с очевидно впечатляващото си отношение тегло/здравина, дървесината е и модерен строителен материал. В последно време неимоверно нараства употребата на дърво/дървесина. Дори при пожар, дървото (естествената дървесина) запазва здравината и правилните си размери. Дървесината е лек и устойчив естествен продукт. Като един от запалимите строителни материали, употребата на дърво/дървесина, е възможна в зависимост от различните нива на пожароустойчивост.

Ниска стойност

Строителството с дървесина е изгодно. Но изгодата не се обуславя единствено от дървесината сама по себе си. Разходите за направа на фундаментите са по-малки тъй като теглото на дървесината е по-малко, което е за предпочитане при строителство на лоша основа или на наклон. Дори при конзолни излизания и нарастващи нива при сгради с ограничено натоварване, дървото може да е предимство, водещо до по-добри решения. Решаващо за разходите е познанието за дървесината, като строителен материал, добрия проект, високата степен на предварителна заготовка и не на последно място краткия период за изграждане.

Безопасност

Истина е че дървото гори! Но също така е истина, че дървото има отлично поведение при случай на пожар. Горенето на дървото е бавно, постепенно и точно предвидимо, дори при най-високи температури. Там където негоримите конструкции отдавна ще са се срутили, дървените все още биха устоявали в случай на пожар. Това е известно на институциите занимаващи се с противопожарна безопасност, така че в наши дни е възможно изграждането на многоетажни сгради от дърво. Също така по отношение на противоземетръсната безопасност, дървесината има голямо предимство благодарение на своята еластичност. От решаващо значение в случая е правилното проектиране, оразмеряване, както и прецизното изпълнение на съответните елементи по време на строителството.

Гъвкавост

Сградите изградени от дърво може да бъдат покрити със слой боя или лак за дървесина. Възможно е използването на различни видове материали за облицовка на фасадите, като HPL плоскости, метал, пълностенни панели и др. Фасади с използването на мазилки може да бъдат реализирани, като системата е добре вентилирана без да се губи от комфорта на вътрешния климат.

Естествен

Дървесината е строителен материал, който не само има красиво естествено излъчване, но също така допринася за една балансирана вътрешна среда. Дървесината не само ухае приятно, но също така има антисептични свойства, което е добре за качеството на вътрешната атмосфера. Продуктите от дървесина, дървени фибри, дървени стърготини могат да се използват за изолация или за усилващи дървени рамки.

Топлота

Усещането при допир с естествена дървесина и дървесни изделия е за топлота, което се дължи на ниската и проводимост. В добавка, тази характеристика означава, че ще се чувствате напълно комфортно с помещения с дървена облицовка. Дървесината е един от строителните материали притежаващи същевременно характеристики за носимоспособност, както и изолационни предимства.

Система

При нов строителен проект, производството на модулите може да стартира едновременно със стартирането на строителния обект. Предварително произведените модули се транспортират до строителната площадка и се сглобяват напълно за много кратко време. Благодарение на високата степен на предварителна фабрична заготовка на стенните елементи и елементите оформящи под и таван, времето за сглобяване е намалено значително, а фазата на цялостно сглобяване на сградата до голяма степен зависи от метеорологичната обстановка.

Икономичен/Пестелив

Базирайки се на енергийната консумация, подходящо планиране и изпълнение, изолационните стойности при сградите от дървесина са далеч над общоприетите норми. Енергията необходима за отопление е по-малко. Отоплителната система е редуцирана, което позволява намаляване на разходите.

Екологично

Дървесината е един от „новите“ материали за който думата „устойчив“ е напълно уместна. Дали дървото е разградено в гората от микроорганизми или употребено за строителен материал то не води до промени във въглеродния цикъл. От друга страна, колкото повече дървесина се използва за строителен материал, толкова повече CO² e извлечен и постоянно складиран. Ако старата дървесина не се използва повече за строителен материал не е необходимо да я складираме като опасен отпадък, но може да бъде рециклирана за индустриално приложение или просто използвана за гориво.

Приятна/Стойностна/Трайна

Все още дървесината се възприема, като семпъл материал в жилищното строителство, При еднаква дебелина на стената и подходяща комбинация от различни изолационни материали могат да се реализират оптимални и икономически изгодни стенни конструкции, което е невъзможно при други материали. Масивната дървесина представлява реален еквивалент, стойностен и добиващ „характер“ с времето. Дървесината е тестван материал през вековете доказал, че запазва своите изключителни качества със времето. Пример за това са хилядите исторически сгради запазени до наши дни. Използвайки определени типове дървесина и конструктивни решения позволява изграждането на забележителни сгради.

Стареенето на дървесната повърхност (т.н. патиниране) е вид естествена самозащита. Патината покрива здравите части от дървесината, като след няколко години излагане на атмосферните влияния се стабилизира и остава да действа, като защитен слой.

Steko дървена къща