Понеделник – Петък : 8:00 AM до 19:00 PM

Steko
  • ул. Черковна 84, ет.2
  • София, България, ПК 1505
  • +359896783173
  • +359898484927

СТРОИТЕЛНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА БОЕЛ ЕООД

е създадена през 2008г., като основната дейност на дружеството е свързана с организиране и обслужване на строително-инвестиционни проекти от етапа на предпроектните проучвания до въвеждане на обектите в експлоатация, предоставяйки на клиентите си пакет от услуги от квалифицирани и опитни специалисти.

Предлаганите консултантски услуги обхващат част или всички изброени етапи:

Предварителни проучвания

Консултация при стартиране на инвестиционни намерения – проучване, анализиране и предлагане на разнообразни проектни решения, търсене на оптимални решения на строителната задача с оглед на рентабилност, устойчивост, дизайн, пригодност и др.

Възлагане и/или контрол на проектирането

Професионално управление във всички фази на проектиране, като се гарантира на клиента сигурността от постигане на оптимални проектни решения – технически, технологични и рентабилни.

Изготвяне на проектно-сметна документация

Изготвяне на Количествени и Количествено-стойностни сметки, на база на съществуващи проекти по всички части.

Избор на изпълнител на строителството

Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител на проекта.

Планиране на строителството

Изготвяне на концепция за работа по даден обект, съгласно строителната технология.

Инвеститорски контрол при строителство

Контрол на изпълняваните строителните процеси, тяхната последователност и пригодност.

Прочети повече